Αξιοποιώντας τις σπουδές μου στην Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων, έχω αποκτήσει μία σφαιρική άποψη αναφορικά με τις ανάγκες των επισκεπτών και την αναδυόμενη τάση για βιώσιμη, αειφόρο και εμπειρική τουριστική ανάπτυξη.

Εμπλουτίζοντας την εμπειρία αυτή με τις ανάγκες του τόπου για ανάπτυξη μέσω σύγχρονων μοντέλων, συμβατών με τις επιταγές της εποχής, είμαι βέβαιη πως από το δικό μου μετερίζι μπορώ να συνδράμω τα μέγιστα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Πάντα με σεβασμό αλλά και αγάπη για τις αξίες, τις παραδόσεις και τις αρχές που πρεσβεύουμε με υπερηφάνεια.

Ο τόπος μας, ως άλλος ανεξερεύνητος θησαυρός μπορεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση αυτή, πάντοτε διατηρώντας την ταυτότητά του, την μοναδικότητα του αλλά και την υπέροχη αυτή φύση που τόσο απλόχερα μας έχει δοθεί.

Πάντα πίστευα πως οι «συνθήκες» δεν αλλάζουν αν ο καθένας από εμάς δεν πάρει ένα μικρό μερίδιο ευθύνης, γι’ αυτό κι εγώ επιδιώκω να πάρω τη δίκη μου ευθύνη, έχοντας νέες ιδέες, όρεξη κ αγάπη για τον τόπο!

Συνυποψήφιοι