Ο Γιάννης Σκαρπής κατάγεται από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας είναι αγρότης μελισσοτρόφος με σπουδές στον Ευρωπαικό Πολιτισμό και εν ενεργεία τακτικό μέλος του ΔΣ της Ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Καρπενησίου απο το 2019.
Άνθρωπος με έντονη κοινωνική δράση και συμμετοχή στα κοινά.
Ο Γιάννης κινείται με γνώμονα την ιστορία και τον πολιτισμό που κρύβεται στο καλάθι της Ευρυτανικής γης.
Κοινός μας στόχος να επιστρέψει η ακεραιότητα στο Δήμο Καρπενησίου ώστε η Αλλαγή Πορείας να ωθήσει τον τόπο μας στην θέση που του αξίζει.

Συνυποψήφιοι