Η Μαρία Ρέλλια, με καταγωγή από τη Φουρνά Ευρυτανίας, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Παν/μιο Αθηνών) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, υπηρέτησε σε σχολεία του Καρπενησίου (2000-2011), της Γ’ Αθήνας (2012-2015) και στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά (2014 έως και σήμερα). Με την επαγγελματική της ιδιότητα ως Διευθύντρια των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. Πειραιά, έλαβε την πρωτοβουλία αδελφοποίησης του σχολείου της με το Δημοτικό Σχολείο Φουρνάς, στοχεύοντας στην ανταλλαγή διδακτικών πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Είναι μέλος του Συλλόγου Φουρνιωτών «Ο Λεπενιώτης» και συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της Φουρνάς. Έχει ερευνήσει την ιστορία της, συγγράφοντας σχετικό βιβλίο/οδοιπορικό. Υπήρξε Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Δράσης eTwinning για πέντε χρόνια στην Ευρυτανία, τη Φθιώτιδα και την Αττική. Μιλάει άπταιστα τρεις ξένες γλώσσες. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον χώρο της διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας με χρήση διάδρασης και ΤΠΕ (εφαρμογή εκπαιδευτικών προσεγγίσεων CLIL και STEAM) και έχει συμμετάσχει σε πολλά συναφή διεθνή και εθνικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια. ‘Ελαβε μέρος σε συνέδριο της Πανευρυτανικής Ένωσης στη Φουρνά Ευρυτανίας, παρουσιάζοντας εισήγηση σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ιερομόναχου Διονυσίου.

Συγγραφική δραστηριότητα:

  • «CLILing the Environment» (Ράλλεια ΠΕΙ.Σ. Πειραιά, 2016)
  • «Οδοιπορικό στη Φουρνά Ευρυτανίας» (2017)
  • Σχολικά εγχειρίδια – Εκδόσεις των Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. (2016-2023)
  • STREAM και Εκπαιδευτική Ρομποτική (Εκδόσεις Γρηγόρη, 2020)
  • Δημιουργώ και Καινοτομώ Διδακτικά Σενάρια ST(R)E(A)M και Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Εκδόσεις Γρηγόρη, 2023)

Συνυποψήφιοι