Ονομάζομαι Μαντζιούτας Ιωάννης είμαι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής του τμήματος ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ , Μεταπτυχιακός του τμήματος «Οικολογία και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Προπτυχιακός του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Είμαι μόνιμος κάτοικος Καρπενησιού και εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας στο Καρπενήσι από το 2009.

Συνυποψήφιοι